Rikslønnsnemndas kjennelse 1-2005

Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 1/2005