Rikslønnsnemndas kjennelse 1-2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 1/2005