Rundskriv - reisekostnader ved samvær (barneloven § 44)

Rundskriv Q-15/08

Rundskriv Q-15/08

Rundskrivet gjelder fra 1. januar 2009 og erstatter rundskriv Q-17/01.

Rundskriv - reisekostnader ved samvær (word-format)

Oversendelselsbrev - reisekostnader ved samvær (word-format)

Rundskriv og oversendelsesbrev - reisekostnader ved samvær (pdf-format)

Vedlegg

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for bidragsevne fra 1. juli 2022.

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for bidragsevne fra 1. juli 2021.pdf

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for bidragsevne fra 1. juli 2020

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2019

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2018

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2017

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2016

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2015

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2014

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2013

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2012

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntekstgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2011

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2010

Vedlegg til rundskriv Q-15/08. Om veiledende inntektsgrense for vurdering av økonomisk evne, gjeldende fra 1. juli 2009