Rundskriv - 103 om arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

R-103

Hovudbudsjettskriv for 2007

Rundskriv R-103 (pdf-format)