Historisk arkiv

Bekjempelse av LA-MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rundskriv I-2/15: Bekjempelse av LA-MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger