Bekjempelse av LA-MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger

Rundskriv I-2/15: Bekjempelse av LA-MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger