Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prøveordning for fagskoler

Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. februar 2012 en ny bestemmelse i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, som åpner opp for igangsettelse av en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene "kunst, kultur, design og håndverk" og "media og kommunikasjon".

Dette rundskriv fastsetter kriterier for prøveordning i forbindelse med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. februar 2012 hjemmel til å igangsette prøveordningen på bakgrunn av ny § 5-6 i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUT-forskriften). Formålet med prøveordningen er å sammenligne opptakskompetansen med sluttkompetansen, og finne ut om det er forskjeller i sluttkompetansen ut ifra om studentene er tatt opp på grunnlag av en spesifisert yrkeskompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse. Prøveordningen vil gi flere grupper mulighet til å ta fagskoleutdanning. Dette vil bidra til at flere får reelle muligheter til livslang læring, og dette vil øke kompetansen i arbeidslivet.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Last ned rundskriv F-01-12 ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-01-2012 (PDF-fil, 102 kB)


Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.