Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

F-01-19 Rundskriv om lærestedenes medvirkning ved gjennomføring av statens støtteordninger for elever og studenter

Rundskrivet erstatter Rundskriv nr. F-05-09. Rundskrivet er en orientering til lærestedene som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Rundskrivet gir føringer for lærestedenes medvirkning i forbindelse med tildeling av støtte gjennom Lånekassen til elever og studenter.

Lærestedene har en viktig rolle i forvaltningen av støtteordningene gjennom Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). For at disse støtteordningene skal fungere tilfredsstillende, er det helt nødvendig at lærestedene medvirker aktivt i denne forvaltningen.

Rundskriv F-01-19.pdf