Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv G-11/2003

Rettsanmodninger i sivile saker - lister over sentralmyndigheter

Rundskriv G-11/2003 A-AG
Jnr.: 200200986
Dato: 14.07.2003

RETTSANMODNINGER I SIVILE SAKER – LISTER OVER SENTRALMYNDIGHETER

Dette rundskrivet gir en oversikt over medlemsstater i henholdsvis forkynningskonvensjonen 1965, bevisopptakskonvensjonen 1970, sivilprosesskonvensjonen 1954 og konvensjon om opplysning om fremmed rett 1968 med tilleggsprotokoll. Rundskrivet inneholder videre en liste med adresser til sentralmyndighetene etter forkynningskonvensjonen 1965 og bevisopptakskonvensjonen 1970.

Justisdepartementet vil i løpet av høsten 2003 utarbeide ytterligere ett rundskriv om rettsanmodninger i sivile saker. Dette vil omhandle ulike typer rettslig bistand, herunder bevisopptak, forkynning av rettslige og utenrettslige dokumenter og opplysninger om fremmed rett.

Oppdatert informasjon om ratifikasjoner, erklæringer og forbehold til forkynningskonvensjonen 1965 og bevisopptakskonvensjonen 1970 kan finnes på nettstedet http://www.hcch.net

Nytt om forkynning i USA i henhold til forkynningskonvensjonen 1965:

Med virkning fra 1. juni 2003 har den amerikanske sentralmyndigheten Department of Justice inngått avtale med det private forkynningsfirmaet Process Forwarding International. Fra denne dato skal alle anmodninger om forkynning i medhold av forkynningskonvensjonen 1965 artikkel 2 til USA rettes til Process Forwarding International. Adressen er inntatt i vedlegg 4 i dette rundskrivet.

Forkynning i USA vil fortrinnsvis skje ved personlig overlevering. Det nye mottakerorganet har forpliktet seg til å effektuere anmodninger om forkynning innen 6 uker etter de har mottatt anmodningen.

Hver anmodning vil bli belastet med et gebyr, som skal være betalt på forhånd. Gebyret i 2003 er 89 USD, i 2004 vil gebyret være på 91 USD, og i 2005 på 93 USD. Gebyret kan enten betales med en sjekk som vedlegges anmodningen, eller det kan overføres Process Forwaring Internationals konto direkte. Det er også mulig å betale med kredittkort. Dersom gebyret betales inn ved bankoverføring, må det oppgis en referanse. Referansen er navnet / identiteten til den det skal forkynnes for. Kvittering på bankoverføringen må vedlegges forsendelsen. Anmodninger som ikke er forhåndsbetalt vil bli sendt tilbake ubehandlet.

Betalingsdetaljer:

Wells Fargo Bank
1763 4th Ave South, Seattle, Washington 98134 USA
Tlf: (001) 206-903-6447

Kontonummer: 2007107119

Swift Code: WFBIUS6S

Rundskrivet er også lagt ut elektronisk på Justisdepartementets sider på nettstedet http://www.odin.dep.no

Med hilsen

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Anniken Barstad
førstekonsulent

Vedlegg – Oversikt over medlemsstater og adresser til sentralmyndigheter

Rundskrivet er også tilgjengelig som pdf-fil
(For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html)