Rundskriv H-03/04

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2004

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2004

Rundskriv H-03/04 - Utgitt april 2004

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets vårrapport for 2004. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2003.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.