Rundskriv H-04/00

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2000

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2000

Rundskriv H-04/00 utgitt mars 2000

I denne rapporten blir det foretatt en gjennomgang av utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene, med hovedvekten på den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene i 1999. På samme måte som i tidligere februar/marsrapporter fra Utvalget blir det også gitt en oversikt over utviklingen i inntektene fra konsesjonskraft og eiendomsskatt.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.