Rundskriv H-06/01

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2001

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2001

Rundskriv nr. H-06/01 utgitt mars 2001

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets mars-rapport for 2001. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2000.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.