Rundskriv H-10/98

Inntektssystemet 1999 for kommuner og fylkeskommuner - Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (1998-99)

Inntektssystemet 1999

for

kommuner og fylkeskommuner

Beregningsteknisk dokumentasjon til
St prp nr 1 (1998-99)

Rundskriv H-10/98
ISSN 0806-5748
Snr. 98/6341
5/10-98

til innhold

Lagt inn 5 oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen