Rundskriv H-15/00

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi oktober 2000

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi oktober 2000

Rundskriv H-15/00 utgitt oktober 2000

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets oktober-rapport for 2000. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de samme årene med en særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2000.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.