Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv H-16/98

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

KAP. 550 Post 61 Kommunale næringsfond

KAP. 550 Post 61 Kommunale næringsfond

Rundskriv H-16/98

Dette rundskrivet gjelder fra januar 1999 og erstatter tidligere Rundskriv H 2/94 av januar 1994.

Rundskrivet angir de ytre rammene for bruken av næringsfondet. Kommunene kan utarbeide mer detaljerte retningslinjer både når det gjelder støtteformål, støtteformer og støttevilkår.

Rundskrivet er sendt kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og SND.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.