Rundskriv H-18/02

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 2002

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 2002

Rundskriv H-18/02 utgitt november 2002

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets november-rapport for 2002. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de senere årene med en særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2002.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.