Rundskriv H-21/98

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 1998

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 1998

Rundskriv nr. H-21/98

S.nr. 98/7980

Innholdsfortegnelse

Lagt inn 26. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen