Rundskriv H-29/03

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 2003

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 2003

Rundskriv H-29/03 - Utgitt november 2003

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets november-rapport for 2003. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de senere årene med en særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2003.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.