Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv H-31/99

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 1999

Rundskriv nr. H-31/99

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 1999


Forord

Del I Hovedtrekk i kommuneøkonomien 1999 og 2000

1 Sammendrag

2 KOMMUNEØKONOMIEN 1999

3 Kommuneøkonomien i 2000

4 Utviklingen i frie inntekter - inntektsfordeling kommunene i mellom 1985 - 2000

Del II Aktuelle tema

5 Variasjon i prisfastsettelse for kommunale tjenester

6 Sysselsetting i offentlig forvaltning 1997 og 1998

7 Oversikt over kommuner som benytter eiendomsskatt 1994-98

Vedleggsdel

Vedlegg 1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen

Vedlegg 2 Inntekter og utgifter etter kommuneregnskapets definisjoner

Vedlegg 3: Statlige overføringer til kommuneforvaltningen i 1999 og 2000

Vedlegg 4: Kommuneforvaltningens samlede inntekter 1988-2000

Vedlegg 5 Kommuneregnskapets og nasjonalregnskapets gruppering

Vedlegg 6 Prisindekser for kommunenes kjøp av varer og tjenester

Vedlegg 7 Skattesatser for kommuner og fylkeskommuner

Vedlegg 8 Utvalgte hovedtall for kommuneforvaltingen

Vedlegg 9 Tertialstatistikk for 1. og 2. tertial 1999

Vedlegg 10 Kommuner som benytter eiendomsskatt 1994-1998

Vedlegg 11 Utviklingen i frie inntekter 1989 - 1999

Vedlegg 12 Utvalgets mandat og sammensetning

Lagt inn 15. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen