Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv H-32/99

Om den nye husleieloven, avviklingen av husleiereguleringsloven og adgangen til å få bostøtte

Om den nye husleieloven, avviklingen av husleiereguleringsloven og adgangen til å få bostøtte

Rundskriv H-32/99 utgitt mars 2000

Dette rundskrivet tar sikte på å informere leier og utleier av bolig om den nye husleieloven og endringene som er gjort i husleiereguleringsloven. Det er også tatt med litt om leierens muligheter for å få bostøtte. Bakgrunnen for rundskrivet er at Stortinget den 26. mars 1999 vedtok en ny lov om husleieavtaler. Loven gjelder rettigheter og plikter i et husleieforhold - og trådte i kraft 1. januar 2000. (Les videre i forordet.)