RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

Q-0972

Rundskriv om utenlandsadopsjon med retningslinjer for undersøkelse og godkjenning av adoptivhjem. Revidert mars 2009.

Les rundskrivet Q-0972 her. 

Forskrift 2015-01-30 nr. 72 om adopsjon av barn fra utlandet og rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskriften, erstatter rundskriv Q-0972.

Rundskriv Q-0972 gjelder likevel  for søknader om utenlandsadopsjon som har kommet inn før 1. februar 2015, se også forskriften § 10 om ikraftsetting og overgangsregler.