Rundskriv R-1/2000 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Dokumentet finner du i PDF-format her.