Rundskriv R-1/2002 Om forvaltning av verdipapirer - bruk av depot

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om forvaltning av verdipapirer – bruk av depot