Rundskriv R-12/2001 Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2001 - årsavslutning og frister for innrapportering

R-12/2001 01/4537 C RRo/mk Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2001 - årsavslutning og frister for innrapportering

Dokumentet finner du i PDF-format her.