Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv V-1/2004

Forhøyet forsikring ved tjenestereiser i utlandet (05.01.2004)

Til
Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 1/2004

2000/3019 AØ OD

05.01.2004

Forhøyet forsikring ved tjenestereiser i utlandet

Vi viser til våre tidligere rundskriv V- 18/2002 hvor vi oversendte Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) regler vedrørende forhøyet forsikring under visse vilkår ved tjenestereiser i risikopregede områder i utlandet.

Ordningen ble av AAD prolongert til og med 31.12. 2003, jf vårt rundskriv V- 13/2003.

Ved brev av 19. desember 2003 til Kultur- og kirkedepartementet har AAD besluttet at ordningene - omtalt i vedlegg til ovennevnte rundskriv – prolongeres inntil videre dog ikke utover 30.06.2004.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør