Samferdsel og miljø 2009 - rapport fra Statistisk sentralbyrå

Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø, og er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø.

Internasjonalt blir det også fokusert sterkt på sammenhengen mellom transport og
miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i
EUs TERM-prosjekt (Transport and Environment Reporting Mechanism) og med
andre internasjonale datakilder. I tillegg presenteres utdypende statistikk for Norge.

"Samferdsel og miljø 2009" – er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra
Samferdselsdepartementet.

Les rapporten "Samferdsel og miljø 2009" (pdf)