Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at man gjennom arealdisponering introduserer ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Man bør unngå å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller tilpasse seg risikoen på en slik måte at risiko og sårbarhet unngås, for eksempel gjennom utforming/dimensjonering av bygninger.

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (pdf)

Temaveilederen er laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB har mye informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap på dsb.no.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.