Sammen - mot kreft

Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Vår ambisjon er at nasjonal kreftstrategi 2013-2017 skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Sammenlignet med andre land har vi gode overlevelsestall for flere kreftsykdommer. Samtidig vet vi at det fortsatt er store utfordringer når det gjelder overlevelse for enkelte kreftsykdommer, og fortsatt dør for mange av kreft.

Forside kreftstrategien 2013-2017

Vår ambisjon er at nasjonal kreftstrategi 2013-2017 skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Sammenlignet med andre land har vi gode overlevelsestall for flere kreftsykdommer. Samtidig vet vi at det fortsatt er store utfordringer når det gjelder overlevelse for enkelte kreftsykdommer, og fortsatt dør for mange av kreft.

Last ned hele kreftstrategien som pdf (pdf - 5 Mb)