Sektorprogram 2012. Nordisk Ministerråd for sosial- og helsepolitikk

Sektorprogrammet for helse og sosialområdet vil sette søkelyset på velferdsstatens oppgaver og hvordan det offentlige mer effektivt kan løse disse. Dette omfatter også samarbeidet mellom offentlig og privat sektor samt partene i arbeidslivet. Målet er å styrke viktige fellesskapsløsninger med bred aksept i samfunnet.

Sektorprogram 2012. Nordisk Ministerråd for sosial- og helsepolitikkNorge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet i Nordisk ministerråd i 2012.

Sektorprogrammet for helse og sosialområdet vil sette søkelyset på velferdsstatens oppgaver og hvordan det offentlige mer effektivt kan løse disse. Dette omfatter også samarbeidet mellom offentlig og privat sektor samt partene i arbeidslivet.

Målet er å styrke viktige fellesskapsløsninger med bred aksept i samfunnet.

Last ned sektorprogrammet (pdf)