Sektorprogram arbeidsliv. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

Arbeidslivspolitikken er sentral for den videre utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene og for bærekraften til de offentlige finanser. Det norske formannskapet vil bygge videre på programmet for Nordisk Ministerråds samarbeid på arbeidslivsområdet 2009-2012.

Sektorprogram arbeidsliv. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012.

Arbeidslivspolitikken er sentral for den videre utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene og for bærekraften til de offentlige finanser. Det norske formannskapet vil bygge videre på programmet for Nordisk Ministerråds samarbeid på arbeidslivsområdet 2009-2012.

Vi vil prioritere arbeidet med et inkluderende arbeidsliv og de nordiske lands innsats for å sikre høy sysselsetting og lav arbeidsledighet.

Et mer inkluderende arbeidsliv er en viktig forutsetning for å sikre arbeidsmuligheter for alle som kan og vil arbeide. Det utjevner forskjeller og fremmer sosial inkludering.

Last ned sektorprogram arbeidsliv (pdf)