Sikkerhet knyttet til skolebarntransport i buss

SINTEF Teknologi og samfunn har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om risikoeksponering og sikkerhet knyttet til skoletransport av barn i buss. Spesiell oppmerksomhet er viet bruk av ståplasser.

Les rapporten (pdf)