Høringssvar fra Nordland Fylkes Fiskarlag

Høring - Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Dato: 26.04.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg