Høringssvar fra Bodø Fiskarlag

Bodø Fiskarlag svar til høring om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Dato: 18.04.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg