Høringssvar fra Lofotrådet

Lofotrådets høringsuttalelse

Dato: 14.05.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringsuttalelse.

Vedlegg