Høringssvar fra Flakstad Fiskarlag

Sjark struktur

Dato: 29.04.2018

Svartype: Med merknad

vedlagt finner derre Flakstad fiskarlags vedtak om sjarkflåtens rolle i fremtidens kvotesysytem.

 

mvh Hans M Arntsen, sekretær

Vedlegg