Høringssvar fra Naturviterne (fagforening)

Høringssvar fra fagforeningen Naturviterne - sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet fiske

Dato: 08.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg