Høringssvar fra Andøy Fiskarlag

Høringssvar fremtidens kvotesystem for sjarkflåten fra Andøy Fiskarlag

Dato: 14.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg