Høringssvar fra FSU11/13m (For strukturering under 11/13m)

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Dato: 11.05.2018

Svartype: Med merknad

Det er lastet opp to vedlegg i PDF på dette skjemaet:

1. Høringssvar fra FSU11/13m

2. Vedlegg til høringssvar; brev fra FSU11/13m sendt nærings- og fiskeridepartementet 21.12.17

Vedlegg