Høringssvar fra Hammerfest Kommune

Hammerfest kommune, sjarkflåtens rammebetingelser i et framtidsrettet kvotesystem

Dato: 07.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg