Høringssvar fra Storekorsnes Ferie & Fritid

Høringssvar til sjarkfiske, båter under 11 meter

Dato: 11.04.2018

Svartype: Med merknad

først og fremst må byrokratiet med og bli fisker bli mye lettere og raskere. Det må bli lettere og drive kombinasjonsdrift for båter under 11 meter, sesonger er ofte over på 2-3 mnd og en må ha muligheter til og arbeide på land når fisken forlater kyst og fjord og blir utilgjengelig for mindre båter. Krav om prosenter og inntjening bør fjærnes, Våre fjorder og kystnære områdermå være forbeholdt båter under 11 meter. Det må et mye mer fornuftig regelverk for godkjenning av båter en hva som er tilfelle i dag. I dag er det for dyrt og tidskrevende og få godkjennt båter som fungerer utmerket til fiske, men som myndighetene har funnet ut ikke er god nok. Regelverk ved henging og flekking av fisk må oppmyknes, mange gir opp fordi byrokratiet tar knekken på fiskerne, før dette har dem levert kvalitets varer i årevis. 

Det må innføres karantene for dem som selger kvota si på blad B eller større kvoter, dem må få 10 års karantene før dem kan komme inn på blad A og felleskvota. Det må bli lettere og drive samfiske, ved sykdom eller skade på utstyr så må en kunne anvende leieskipper eller tilsvarende, dem må gå og fiske A kvotene på på feks 1 båt,samfiske, det er lettere. Fisken i Finnmark må være forbeholdt dem som holder til her, og forsynerer distriktene med råstoff og arbeidsplasser. Ved og gjøre dette lettere vil rekruttering øke til sjarfisket og distriktene vil igjen vokse,