Høringssvar fra Sjømat Norge

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem - høringssvar fra Sjømat Norge

Dato: 14.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg