Skolen vet best!

Skolen vet best!

Situasjonsbeskrivelsen skisserer viktige utfordringer for norsk skole basert på nasjonal og internasjonal forskning og kartlegging. Ambisjonen med dokumentet er å bidra til en konstruktiv debatt om kvalitet i skolen.

Les dokumentet på norsk

Les dokumentet på engelsk

Les mer om prosjektet Skolen vet best!