Forskrift 15. juni 2011 nr. 699 om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd

Forskriften skal sikre at produksjon, distribusjon og salg av skrapelodd skjer i trygge former og bidra til at færre utvikler spilleproblemer.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov