Skredet i Kattmarkvegen i Namsos 13. mars 2009

Rapport fra undersøkelsesgruppe satt ned av Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet mottok 26. juni 2009 rapport fra en undersøkelsesgruppe om skredet i Kattmarkvegen i Namsos 13. mars 2009.

Samferdselsdepartementet mottok 26. juni 2009 rapport fra en undersøkelsesgruppe om skredet i Kattmarkvegen i Namsos 13. mars 2009.

Skredet i Kattmarkvegen skjedde fredag den 13. mars 2009. Etter skredet satte Samferdselsdepartementet ned en uavhengig undersøkelsesgruppe for å klarlegge vegarbeidets betydning for skredet.

Gruppen skulle se på plan, prosjekterings- og gjennomføringsfasen for vegarbeidet, undersøke om gjeldende retningslinjer for slike arbeider var fulgt og vurdere om det er behov for endringer.

Les rapporten (pdf)