Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011 B)

Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner.Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem tilbygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av eksisterendeskytebaneanlegg.

Veilederen er ment å være et verktøy for skytterlag, foreninger og klubber, og for profesjonelle planleggere. Kommunens saksbehandlere og idrettskonsulenter vil også kunne ha nytte av planleggeren i sitt arbeid, da det sees en økende andel spillemiddelsøknader om tilskudd til skyteanlegg, og da spesielt rehabilitering av eldre anlegg.

"Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner" (.pdf)