Sleipner-kommisjonens rapport

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Rapport fra undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 1. desember 1999 om hurtigbåten MS Sleipners forlis 26. november 1999.

Sleipner-kommisjonens rapport

Les rapporten her.
Summary