Slik bestemmes EØS-regelverket

Her kan du se en grafisk fremstilling av hvordan prosessen med å foreslå nye EØS-regler foregår.

Slik bestemmes EØS-regelverket

Her er en skjematisk fremstilling av fremgangsmåten når nye EØS-regler bestemmes:

EU og EØS

Norge

Eksperter fra alle EØS-land diskuterer forslag til nye EØS-regler.

Norske eksperter deltar. Høringer i Norge kan avklare norske interesser.

Europakommisjonen vedtar forslag til nye regler.

Norge deltar ikke, men kan ta uformell kontakt.

EU-landene drøfter Europakommisjonens forslag i arbeidsgrupper under EUs ministerråd og i ansvarlig komite i Europaparlamentet

Norge deltar ikke, men kan ta kontakt med meningsfeller i EU-land og med ansvarlig komite i Europaparlamentet.

EU-landene vedtar nye EU-regler i sitt ministerråd og i Europaparlamentet. Vanligvis enstemmig gjennom kompromisser.

Norge deltar ikke, men kan ta uformell kontakt.

Norge, Island og Liechtenstein forhandler med Europakommisjonen om hvordan nye EU-regler kan innlemmes i EØS.

Norge tar endelig stilling til de nye EU-reglene

Norge, Island, Liechtenstein og EU vedtar nye EU-regler som EØS-regler.

EØS-regler gjennomføres i Norge i lov, forskrift og forvaltningsvedtak.

Eftas overvåkingsorgan ESA passer på at Norge gjennomfører og respekterer EØS-reglene.