Småbarnsforeldres rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sist oppdatert i 2012

Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små.

Brosjyren gir en oversikt over støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige, skoleelever
og studenter med lån i Statens lånekasse og for de som avtjener verneplikten.
Omsorg for syke og funksjonshemmede barn gir krav på særlige rettigheter som blir
omtalt.

Brosjyren gir også en kort informasjonom helse- og sosialtjenester for barn og foreldre og pedagogiske tilbud til småbarn. Tilbudene på disse områdene kan imidlertid
variere fra kommune til kommune.

Last ned brosjyren Småbarnsforeldres rettigheter her (PDF)