S@mspill 2007 Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren

S@mspill 2007 Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren

I-1097

Helse- og sosialdepartementets statlige strategiplan for elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren

Les strategiplanen i pfd-format her.