Lover og regler

Søknadsskjema for driftsstøtte 2007

Søknadsskjema for driftsstøtte 2008

Forsvarsdepartementet gir støtte til en rekke frivillige organisasjoner for å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Forsvarsdepartementet viderefører støtten til disse organisasjonene også i 2008.

Klikk på lenken for å laste ned skjemaet (Powerpoint): Søknadsskjema