Sotramsabandet - tilleggsnotat til KVU

Statens vegevesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et tilleggsnotat til KVU om Sotrasambandet.

Statens vegevesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et tilleggsnotat til KVU om Sotrasambandet. 

Les tilleggsnotatet.

Les kommentar fra Statens vegvesen Vegidrektoratet om KVU/KS-1 for vegnettet nord-sør på Sotra.