Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sparebankloven

Lov om sparebanker (sparebankloven)

Denne lov gjelder alle foretak som har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av grunnfondsbevis, jfr. § 2 annet ledd. Loven gjelder likevel ikke foretak som er opprettet i medhold av særskilt lov. Foretak som kommer inn under denne lov har, dersom ikke annet er bestemt ved særskilt lov, enerett og plikt til å bruke ordet « sparebank » eller liknende sammensetninger med ordet spare i sitt navn (foretaksnavn). Aksjeloven gjelder ikke for foretak som kommer inn under denne lov, med mindre noe annet er bestemt.

Denne lov gjelder alle foretak som har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av grunnfondsbevis, jfr. § 2 annet ledd. Loven gjelder likevel ikke foretak som er opprettet i medhold av særskilt lov. Foretak som kommer inn under denne lov har, dersom ikke annet er bestemt ved særskilt lov, enerett og plikt til å bruke ordet « sparebank » eller liknende sammensetninger med ordet spare i sitt navn (foretaksnavn). Aksjeloven gjelder ikke for foretak som kommer inn under denne lov, med mindre noe annet er bestemt.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen